Thử nghiệm

iOS Swift for Beginners

Khóa học này sẽ giúp bạn bắt đầu với ngôn ngữ lập trình Swift của Apple và những khái niệm lập trình cơ bản…

Bắt đầu khóa học

Giới thiệu khóa học

Bạn sẽ bắt đầu khóa học với Swift, ngôn ngữ lập trình của Apple để xây dựng ứng dụng IOS. Bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, bạn sẽ dần tìm hiểu sâu hơn về các nguyên tắc cốt lõi cần thiết cho việc tạo ra ứng dụng iOS đầu tiên.

Kết thúc khóa học, bạn cần hoàn thành một số bài tập để rèn luyện kiến thức của bạn với Swift cũng như áp dụng những điều đã học.

Nguồn
  • Kampus
Loại khóa học
Thử nghiệm
Thời gian
2 tuần
Trình độ
Cơ bản
Khóa học này bao gồm:

Yêu cầu khi tham gia khóa học

Khóa học này không yêu cầu kinh nghiệm sẵn có. Bạn chỉ cần biết cách sử dụng máy tính cơ bản và đã có kiến thức về cách điều hướng macOS.

Tại sao bạn chọn khóa học này

Khởi đầu cho hành trình trở thành một Developer chuyên nghiệp luôn là tìm và học ngôn ngữ lập trình đầu tiên cho mình. Đối với các IOS Developer, cuộc hành trình của họ bắt đầu bằng ngôn ngữ lập trình Swift.

Khi tham gia khóa học này, bạn sẽ học được những kiến thức cơ bản của Swift và các tính năng chuyên sâu của nó, cho phép bạn – một nhà IOS Developer tương lai – có thể giải quyết các vấn đề, xây dựng các thuật toán, và cuối cùng là xây dựng được các ứng dụng di động phong phú hơn.