Thử nghiệm

Lập Trình Java cơ bản

Khóa học Java Cơ Bản dành cho người mới bắt đầu

Bắt đầu khóa học

Giới thiệu khóa học

Trong khóa học này bạn sẽ được tiếp xúc với các khái niệm cơ bản nhất về lập trình để bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ Java.

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng (Object-oriented programming, viết tắt: OOP), dựa trên các lớp (Class), thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao. Nó được sử dụng để hướng các lập trình viên viết ứng dụng "Write One, Run Everywhere" (Viết một lần, chạy mọi nơi) - nghĩa là đoạn code Java sau khi được biên dịch có thể chạy được trên tất cả các nền tảng hỗ trợ Java mà không cần phải được biên dịch lại. Các ứng dụng Java sau khi đã được biên dịch thành Bytecode có thể chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào (Java Virtual Machine)

Quá trình học này sẽ tạo nền tảng cho bạn trước khi đến với các khóa học trong Android Cơ Bản.

Nguồn
  • Kampus
Loại khóa học
Thử nghiệm
Thời gian
1 tháng
Trình độ
Cơ bản

Yêu cầu khi tham gia khóa học

- Khóa học cơ bản dành cho bất kỳ ai có nhu cầu học lập trình và tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java.

Tại sao bạn chọn khóa học này

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hàng đầu trong cộng đồng các nhà phát triển phần mềm. Nó cũng được sử dụng để giảng dạy về khoa học máy tính cho người mới bắt đầu. Hơn nữa, Java hiện đang vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng của tổ chức IEEE bởi khả năng và sự phổ biến của nó. Java được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển phần mềm, ứng dụng di động và phát triển các hệ thống lớn. Hiểu biết về Ngôn ngữ lập trình Java sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa để bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp và sáng giá.