1

Khóa học tại Kampus


Loại khóa học

Trình độ
All

Tất cả khóa học

Tổng hợp các bài học trải nghiệm miễn phí được trích từ
các khóa học chính thức tại Kampus.vn
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Khóa học Java cơ bản dành cho người mới bắt đầu.
Những khái niệm cơ bản và ngôn ngữ lập trình Java.
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Bước đầu tiên để trở thành một Android Developer.
Sử dụng XML để xây dựng giao diện cho ứng dụng.
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Sử dụng ngôn ngữ Java để lập trình Android.
Lập trình hướng đối tượng và xây dựng ứng dụng tương tác.
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Tìm hiểu thêm nhiều khái niệm mới trong lập trình Android.
Áp dụng để xây dựng ứng dụng đa màn hình.
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Kết nối Internet và tính đa nhiệm trong Android.
Sử dụng API để xây dựng ứng dụng.
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Lưu trữ dữ liệu trong Android.
Sử dụng database để lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng.
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Khóa học này kết hợp những bài học lý thuyết và thực hành
để giúp bạn xây dựng các ứng dụng Android.
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Giúp bạn bắt đầu với ngôn ngữ lập trình Swift
của Apple và những khái niệm lập trình cơ bản…
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Học lập trình là xu hướng tất yếu của tương lai. 
Nhưng... Liệu bạn có đủ khả năng để bắt đầu?
CUNG CẤP BỞI: KAMPUS.VN

Hiển thị
Tổng: 10 Kết quả