1

1. Tính hợp lệ của thành viên

Miễn phí đăng ký làm thành viên của Kampus.vn.

Cam kết rằng bạn phải thực hiện, tuân thủ và đồng ý với những ràng buộc pháp lý của các Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Khi đăng nhập, sử dụng và truy cập vào Kampus.vn, bạn phải nhận biết, xác nhận và cam kết với chúng tôi rằng rằng bạn đã đọc và hiểu rõ Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và chấp nhận nó như là một thỏa thuận với tính chất là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý đã được bạn ký xác nhận. Thỏa thuận này có hiệu lực ngay khi bạn đăng nhập, truy cập và sử dụng website Kampus.vn.

 

2. Sử dụng tại website Kampus.vn

Bạn phải xác nhận với chúng tôi rằng các thông tin, dữ liệu mà bạn đăng ký, cung cấp với chúng tôi thỏa mãn những điều kiện sau đây:

  •     •  Thông tin phải là không tin thật, chính xác, không gây hiểu nhầm hoặc không hoàn chỉnh
  •     •  Không vi phạm sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc bàn quyền bảo mật của bên thứ ba
  •     •  Không chứa bất kỳ loại virus, phần mềm ác tính trojan, worm (sâu), cancelbots, easter eggs hoặc lập trình máy tính khác hoặc các tập tin thực thi mà có thể gây tổn hại, can thiệp một cách bất lợi, ngăn chặn hoặc chiếm đoạt lén lút bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bất kỳ người nào

Nếu bạn làm trái với những điều kiện trên hoặc chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các điều trên, chúng tôi có quyền từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Kampus.vn và từ chối chấp nhận yêu cầu của bạn.

 

3. Tài khoản và đăng ký

Kampus.vn sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn chỉ khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn bằng cách tạo một tài khoản có mã người dùng và mật khẩu để đăng ký làm thành viên của kampus.vn. Khi đó, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. 

 

4. Sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu bản quyền, hoặc nội dung được cung cấp như một phần của Kampus.vn sẽ được duy trì, mọi lúc, trao cho chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng tài liệu hoặc nội dung trừ khi được phép của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Hơn nữa, bạn chỉ được phép sử dụng tài liệu đó theo cách thức được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện, và không làm khác. Bạn sẽ không sao chép, tái sản xuất, phân phối, khai thác thương mại cũng không lấy bất kỳ lợi ích từ hình thức/lợi nhuận từ các vật liệu trên hoặc nội dung. Bạn sẽ hỗ trợ/tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ bên thứ ba trong hành động như những người đã đề cập ở trên.

Hơn nữa, nếu bạn biết có ai đó đang phân phối, khai thác thương mại, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

 

5. Liên kết ngoài trang web

Kampus.vn có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác. Bất kỳ quyết định xem nội dung của các trang web liên sẽ do bạn chịu trách nhiệm và bạn sẽ phải tự chịu rủi ro này.

 

6. Phản hồi

Để không ngừng cải thiện và nâng cao dịch vụ, chúng tôi rất hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp bất kỳ của bạn liên quan điến Chính sác bảo mật và điều khoản sử dụng. Để đóng góp ý kiến, xin hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, hoặc gửi email đến địa chỉ: support@kampus.vn