1

Các dự án đang triển khai tại Kampus.vn!

Kampus.vn là trang web học lập trình trực tuyến cho cộng đồng lập trình viên với tham vọng thay đổi cách dạy và học ngôn ngữ lập trình.
Mỗi khóa học sẽ được xây dựng dựa trên nhu cầu cụ thể của các học viên từ cơ bản đến nâng cao với các khóa học về lập trình Android, iOS...
và hướng tới nhiều ngôn ngữ, nền tảng khác trong tương lai.